طراحی اپلیکیشن موبایل ملاحظات متفاوتی نسبت به طراحی وب‌سایت‌ها دارد. محدودیت‌هایی مانند اندازه نمایشگر، جهت‌گیری و حتی پهنای باند به محرک‌های مهم تصمیم‌گیری‌های طراحی و توسعه تبدیل می‌شوند، به همین دلیل است که دستورالعمل‌های رابط پلت فرم منتشر شده ابزاری…